Dispečink PCO

Image

Co je PCO a jakou má funkci?

Jakým způsobem pracuje náš Pult Centralizované Ochrany.

Centrální operační dispečink - PCO - monitoruje nepřetržitě po 24 hodin dění ve Vašem objektu prostřednictvím PCO propojeného s elektronickým zabezpečovacím systémem – EZS - Alarmu nainstalovaným v objektu pomocí pevné telefonní sítě, GSM, GPRS mobilní sítě, nebo radiové sítě. Veškeré informace jsou počítačově zálohovány a jsou zákazníkovy vždy k dispozici.

Při narušení některé zóny objektu přijde tato zpráva spolu s přesným časovým údajem kdy k narušení došlo na pult centrální ochrany dispečera. Tuto zprávu spolu s dalšími doplňujícími informacemi, například možnosti vstupu do objektu, případný pohyb pachatele v objektu, aktuální dopravní informace apod. předá dispečer prostřednictvím radiostanice té výjezdové skupině, která je svým umístěním nejblíže danému objektu. Objekt je důkladně prověřen hlídkou a o celé události je sepsán protokol. Zároveň je pro klientovu kontrolu hlídkou na viditelném místě umístěna kontrolní karta s údajem kdy a v kolik hodin byla hlídka v objektu přítomna.

V případě, že je hlídkou zjištěno vniknutí cizích osob do objektu, předává dispečer prostřednictvím radiostanice informace o situaci operačnímu středisku 158 PČR. O celé situaci je neprodleně informován majitel objektu nebo jim pověřená osoba. Objekt je zajištěn hlídkou do příjezdu PČR, majitele objektu a odpovědného pracovníka naší společnosti. Zároveň je dle poškození bezpečnostních prvků(EZS, mříže, dveře, okna apod.) řešeno s majitelem objektu nejvhodnější a nejméně nákladné řešení na dobu, než bude opět technicky možné plnohodnotně zabezpečit objekt - Alarm.

Pult centrální ochrany - PCO zajišťuje sledování objektů nebo osob zabezpečených Elektrickou zabezpečovací signalizací – EZS - Alarm. Na PCO jsou přenášeny veškeré dostupné informace ze střeženého objektu. Při pokusu o narušení objektu a vyhlášení poplachu na PCO je vyslána k objektu ozbrojená zásahová jednotka, nebo v závislosti na druhu služby, je informována pověřená osoba. V případě, že je při pravidelných kontrolních testech systému EZS- Alarmu zjištěna nefunkčnost některé části systému, je o tomto informována kontaktní osoba určená majitelem objektu, která navrhuje opatření vedoucí k odstranění této závady.

Ceník PCO

Typ služby / měs.
Byt
RD
Střední;
Riziko
Střežení po telefonu
350,- Kč
450,- Kč
500,- Kč
800,- Kč
Střežení rádio, GPRS
500,- Kč
600,- Kč
700,- Kč
1000,- Kč

Typ připojení na PCO

Po telekomunikační síti

výhody:
 • přenáší na PCO všechny informace, které je systém EZS - Alarm v objektu schopen poskytnout
 • u většiny ústředen EZS - Alarmu stačí ke zprovoznění komunikace s PCO pouze naprogramovat nevyžaduje dokoupení dalších zařízení
nevýhody:
 • nutnost analogové telefonní linky v objektu
 • přenos na PCO je pomalejší a závislý na kvalitě analogové telefonní analogové linky
 • přenos je méně spolehlivý( poruchy na lince, její přerušení příp. narušitelem a pod.)
 • kontrola spojení s PCO pouze 1x za 24 hod.
 • navyšuje tel. poplatky o hovory uskutečněné systémem EZS - Alarmu dle frekvence zapínání, vypínání

GSM, GPRS modulem

výhody:
 • nevyžaduje se přítomnost telefonní linky v objektu
 • zabezpečí přenos důležitých informací z objektu a PCO i v případě poruchy telefonní linky(pokud slouží jako záložní spojení)
 • je obtížně napadnutelný narušitelem
nevýhody:
 • spolehlivost je závislá na momentálním zatížení sítě mobilních telefonů (GSM)
 • finanční náklady spojené s instalací (GSM, GPRS) modulu (pořizovací cena + práce)
 • finanční náklady aktivací SIM karty u jednoho z našich operátorů

Bezdrátově pomocí vysílače

výhody:
 • není potřebná telefonní linka v objektu
 • přenáší na PCO všechny informace, které je systém EZS - Alarmu v objektu schopen poskytnout
 • přenos na PCO funguje v reálném čase bez zpoždění
 • interval kontroly spojení s PCO max. 1x za 30 vteřin
 • nezatěžuje případnou telefonní linku v objektu ani provozem ani finančně
 • je obtížně napadnutelný narušitelem
nevýhody:
 • nutnost dovybavení instalovaného systému vysokofrekvenčním vysílačem
 • finanční náklady spojené s instalací vysílače (pořizovací cena + práce)
 • navýšení poplatků za střežení ( úhrada nákladů na provoz, správa a údržbu radiové sítě